Katecheta 2/2016
Katecheta 2/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
O problemach nastolatków
Bogna Białecka
KSIĄŻKA
19,90 zł 10,00 zł

Inspiracje, pomysły, scenariusze... DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY

Tuż przed wakacjami
Autor: ks. Łukasz Simiński
dla gimnazjum katecheza na ostatnie lekcje w roku szkolnym
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
  • analiza i interpretacja treści zawartych w Piśmie Świętym
  • pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie roku katechetycznego
  • integracja uczniów poprzez zabawy aktywizujące
  • zaproponowanie form osobistego rozwoju relacji z Bogiem podczas wakacji.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
  • po katechezie uczeń podaje wybrane informacje o Światowych Dniach Młodzieży
  • po katechezie uczeń uzasadnia, czym są kapliczki i Boże męki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.