Katecheta 2/2016
Katecheta 2/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

Wiara i nauka. ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

Edukacja filmowa – element alfabetyzacji audiowizualnej
Autor: ks. Marek Lis
Odczytywanie tekstu audiowizualnego jest współcześnie umiejętnością równie ważną jak czytanie i pisanie. Zaniedbania na polu edukacji medialnej wywoływać mogą negatywne konsekwencje: chodzi nie tylko o nieznajomość ważnego obszaru kultury, ale i o bezradność wobec treści audiowizualnych.
Szkoła, nie tylko na etapie wychowania początkowego, uczy czytać i pisać. Bywa, że dzieci przychodzą z tą umiejętnością, nabytą w domu, już do przedszkola. To stwierdzenie, zdające się truizmem, dotyczy ważnej indywidualnie i społecznie umiejętności posługiwania się tekstami pisanymi i drukowanymi. Kto jednak uczy czytać, rozumieć i analizować teksty audiowizualne, które dominują w kulturze? Polskie szkolnictwo przez krótki czas, dzięki reformie z roku 1999, proponowało tzw. międzyprzedmiotową ścieżkę edukacji medialnej, dziś jednak brakuje rozwiązań systemowych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.