Katecheta 2/2016
Katecheta 2/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

Wiara i nauka. ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

XVII Europejskie Forum nauczania religii w Katowicach
Autor: ks. Roman Buchta
W dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2016 roku odbyło się XVII Europejskie Forum nauczania religii w szkołach (EuFRES).
Społeczno-religijny kontekst szkolnego nauczania religii w Europie
Zgodnie z założeniami przyjętymi na zeszłorocznym spotkaniu Kuratorium EuFRES, tematyka XVII Konferencji miała koncentrować się wokół zagadnień dotyczących wkładu szkolnego nauczania religii w kształtowanie więzi europejskich społeczeństw. W szczególny sposób postanowiono podjąć na płaszczyźnie refleksji naukowej oraz wymiany doświadczeń kwestię zasadniczą: jaką rolę powinno odgrywać nauczanie religii na drogach wiary w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-religijnej w poszczególnych krajach europejskich.