Katecheta 2/2016
Katecheta 2/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Słowo Boże
Chiara Lubich
KSIĄŻKA
15,00 zł 5,00 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

Biblioterapia w życiu i pracy katechety
Autor: Aneta Rayzacher-Majewska
Katechetyczna posługa Słowa domaga się stosowania różnorodnych środków wspomagających przekaz prawd wiary. O ile każda lekcja winna doprowadzić uczniów do spotkania z Jezusem i odkrycia Jego orędzia, o tyle punkt wyjścia i drogi, którymi katechizowani zmierzają do tego celu, mogą być różnorodne. Niezwykle często drogi te wiodą przez literaturę.
Biblioterapia to „dłuższy proces, podczas którego wykorzystuje się książkę i inne materiały, by osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest rozwiązanie mniejszych i większych problemów osobistych danej osoby; szuka też skutecznego sposobu pomocy tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej”. Nazwa pochodzi od greckich wyrazów: biblion – książka i therapea – leczenie. Biblioterapia to forma arteterapii, szczególnie cenna w odniesieniu do osób o szczególnych potrzebach. Na gruncie pedagogiki specjalnej jest „zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książki lub materiałów niedrukowanych (obraz, film itp.), prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.