Katecheta 3/2016
Katecheta 3/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Słowo Boże
Chiara Lubich
KSIĄŻKA
15,00 zł 5,00 zł

Wiara i nauka. ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

Zbigniew Marek SJ
Duchowość człowieka wyraża się w postawie, w pielęgnowanych tradycjach i przyjmowanych wartościach. Wyznaczają one kryteria i normy postępowania, a więc wyraźnie łączą się z wychowaniem w jego różnych aktualizacjach.
ks. Andrzej Kielian
Po co nam dzisiaj pedagogika katolicka? W atmosferze bezradności wychowawców właśnie pedagogika katolicka może stać się impulsem dla lepszej jakości wychowania. Również dlatego, że uruchamia środki nadprzyrodzone.
ks. Mariusz Sztaba
Pedagogika katolicka ubogaca i dopełnia pozostałe typy pedagogiki. W wymiarze metodologicznym ma charakter teoretyczny i praktyczny, opisowy oraz normatywny. W pełni więc zasługuje na miano pedagogiki naukowej.
Zbigniew Barciński
W ewangelicznej koncepcji wychowania nie dominuje naturalny rozwój ani zewnętrzne urabianie. Kładzie ona bowiem główny akcent na samowychowanie otwarte na działanie Boga.
s. Daria Klich OSU
Św. Aniela w swoich pismach podkreśla potrzebę kształtowania w sobie przez wychowawców postaw odnoszenia się do wychowanków. Zaskakuje nas w tym szerokością i uniwersalizmem swych poglądów.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.