Katecheta 3/2016
Katecheta 3/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Konstruowanie scenariuszy katechetycznych
Zbigniew Barciński
KSIĄŻKA
5,00 zł

Wiara i nauka. ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

Pedagogika i duchowość – wsparcie dla ludzkich poszukiwań
Autor: Zbigniew Marek SJ
Duchowość człowieka wyraża się w postawie, w pielęgnowanych tradycjach i przyjmowanych wartościach. Wyznaczają one kryteria i normy postępowania, a więc wyraźnie łączą się z wychowaniem w jego różnych aktualizacjach.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.