Katecheta 3/2016
Katecheta 3/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu
Guy Gilbert
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

Andrzej Jastrzębski OMI
Potrzeba wciąż na nowo podejmować refleksję nad wartościami, aby przywracać należne im miejsce i odkrywać ich autentyczne znaczenie.
Paweł Stróżak
Nie przeżywamy emocji dla samego ich przeżywania, te szczególne stany psychiczne pojawiają się zawsze po to, aby skłonić nas do zachowania się w określony sposób.
ks. Marek Kościelniak
W obliczu tzw. kryzysu imigracyjnego, z jakim mamy do czynienia w Europie, polska dyskusja na temat wielokulturowości koncentruje się nie tyle na polskich, co raczej na zagranicznych problemach. Wielokulturowość postrzegana jest jako przyczyna wielu zagrożeń, z terroryzmem włącznie, ocenia się ją jako rezultat błędnej polityki wielu państw Europy Zachodniej. Oceny takie kładą się cieniem także na edukacji między/wielokulturowej jako instrumencie multikulturalizmu.
Jarosław Kordziński
Tradycyjna szkoła, podobnie jak tradycyjna rodzina, zakładała, że wystarczy, kiedy dorośli mówią do swoich wychowanków. Współcześnie młodzi ludzie zamiast słuchać dorosłych, domagają się, by słuchać ich. Coaching jest metodą rozmowy, która skupia się na słuchaniu, pozwala osobom mówiącym odkrywać i nazywać swoje potrzeby, sprzyja rozwojowi samodzielności i stawaniu się odpowiedzialnym.
Wojciech Żmudziński SJ
W rodzinach katolickich i podczas lekcji religii w szkołach wychowujemy dzieci i młodzież w duchu prawa, a nie w duchu Ewangelii. Dzieci dowiadują się, że Bóg karze za złe uczynki, a za dobre wynagradza.   Uczymy na pamięć Dekalogu i przykazań kościelnych oraz umiejętności rozliczania się w konfesjonale z przestrzegania nakazów i zakazów. Szczególnym czasem wpajania dzieciom przykazań, jakich katolik powinien przestrzegać, jest okres przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, a później do bierzmowania. Co wolno, a czego nie wolno oraz jak daleko można się posunąć, by nie narazić się surowemu Bogu. Mimo że św. Paweł przypomina, że Prawo okazało się nieskuteczne, dalej próbujemy utrzymywać kontrolę na rzeszami dusz, powołując się na przykazania.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.