Katecheta 4/2016
Katecheta 4/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

Entuzjazm wiary – siła źródła
Autor: s. M. Lilianna Adamuszewska CSSF
II etap edukacyjny   Cele katechetyczne – wymagania ogólne: kształtowanie świadomości, że wszelkie dobro pochodzi od Boga formowanie postawy, że sakramenty i modlitwa czynią nasze serce czystym i radosnym budzenie entuzjazmu wiary, który rodzi się z życia w bliskości Boga. Treści nauczania – wymagania szczegółowe Wiedza: po zakończonej lekcji uczeń wymienia źródła pochodzenia dobra wymienia sposoby życia w bliskości z Bogiem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.