Katecheta 4/2016
Katecheta 4/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Inspiracje, pomysły, scenariusze... DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY

Osobisty projekt integralnego rozwoju  
Autor: s. Jolanta Anna Hernik RMI
„Światu bardziej potrzeba świadków niż nauczycieli”. Osobisty projekt pozwala wejść na drogę procesu autentyczności osobistej oraz rozwoju w wymiarze ludzkim.   Wiara, że Bóg działa „we wszystkim i przez wszystko”, nie zwalnia człowieka od zaangażowania we własny rozwój. Z drugiej strony – jeśli chcemy stawać się jednością (świętymi), należy się zdać na siłę większą i mocniejszą niż wszystkie nasze wysiłki. Konieczny jest więc warunek osobistej współpracy z łaską. Zgodnie z antropologią teologiczną, osoba, która jest zdrowa, żyje w harmonii ze wszystkim, co czyni ją osobą złożoną z ducha, duszy i ciała. Wzrastanie wymaga zwrócenia uwagi na wszystkie te wymiary.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.