Katecheta 4/2016
Katecheta 4/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Inspiracje, pomysły, scenariusze... DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY

Tajemnice świętego Mikołaja
Autor: Dorota Szlendak
Dla klasy IV Cele katechetyczne – wymagania ogólne: poznanie postaci świętego Mikołaja, biskupa Miry umacnianie wiary w moc wstawiennictwa świętych. Treści nauczania – wymagania szczegółowe Wiedza: po katechezie uczeń wymienia różnice między św. Mikołajem, biskupem Mirry, i Mikołajem z Laponii weryfikuje prawdziwe i fałszywe informacje na temat świętego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.