Kontakt

Czasopismo „Katecheta”

ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań

Prenumerata

Elżbieta Grześkowiak
tel. 61 659 37 56
grzeskowiak@swietywojciech.pl

Reklama

Magdalena Borkowska-Frąckowiak
tel. 607 887 028
borkowska@swietywojciech.pl

Marketing

Anna Mikołajczyk
tel. 61 659 37 71
mikolajczyk@swietywojciech.pl

Wydawca

Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
ul. Chartowo 5
61-245 Poznań
tel. 61 659 37 00


Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie spółki – kontakt telefoniczny 61 6593 783.

Formularz kontaktowy


Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu z administratorem, którym jest Święty Wojciech Dom Medialny sp.z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań oraz uzyskania od Administratora informacji lub oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu.
Dane przetwarzane będą w okresie niezbędnym do udzielenia informacji, przekazania oferty lub załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Osoby kontaktujące się z administratorem maja prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania przez te osoby, że Ich dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem bezpieczeństwa informacji (od 25 maja br. Inspektorem Ochrony danych): email: daneosobowe@swietywojciech.pl., telefon: 61 6593783