Redakcja

Zespół redakcyjny
Magdalena Borkowska-Frąckowiak
Magdalena Borkowska-Frąckowiak
Reklama
tel. 607 887 028
Elżbieta Grześkowiak
Elżbieta Grześkowiak
Prenumerata
tel. 61/659 37 56
Współpracują z redakcją
Redakcja
Projekt okładki
Alicja Krygier
Layout, skład i łamanie tekstu
Redakcja
Korekta
Anna Mikołajczyk
Marketing
Rada Naukowa
 • prof. dr Martin Jäggle, Wiedeń, Austria
 • ks. prof. dr Vincenzo Annicchiarico, Rzym, Włochy
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, Lublin, KUL JP II
 • ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek, Kraków, Ignatianum
 • ks. prof. dr hab. Marian Zając, Lublin, KUL JP II
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet, Poznań, UAM
 • ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Warszawa, UKSW
 • prof. dr hab. Anna Zellma, Olsztyn, UWM
Rada Programowa
 • ks. dr Jarosław Kowalczyk, Legnica
 • dr Magdalena Stach-Hejosz, Bielsko-Biała
 • dr Katarzyna Maciejewska, Poznań
 • dr Aneta Rayzacher-Majewska, Warszawa
 • ks. bp dr Damian Bryl, Poznań
 • ks. Piotr Pierzchała, Warszawa
Recenzenci działu „Wiara i nauka”
 • ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek
 • ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • ks. prof. dr hab. Marian Zając
 • prof. dr hab. Anna Zellma