Reklama

„Katecheta” jest czasopismem adresowanym do wychowawców katolickich:
katechetów szkolnych i parafialnych, duszpasterzy i rodziców,
do wszstkich osób, którym bliska jest wiara i wartości katolickie.

"Katecheta" inspiruje, motywuje i ubogaca katechezę.
Prezentuje ciekawe doświadczenia katechetów, wprowadza różne metody i pomysły,
omawia publikacje i ukazuje najnowsze badania katechetyczne.

Reklama w "Katechecie" jest - obok prenumeraty - jedną z możliwości wspierania naszej misji.

Osoby zainteresowane reklamowaniem swojej działalności 
w naszym czasopismie lub na stronie internetowej prosimy o kontakt.

 

PRZYKŁADOWY CENNIK REKLAM:
II okładka – 5 000 zł netto
III okładka – 3 000 zł netto
IV okładka – 5 000 zł netto
 
1/1 strony – 2 500 zł netto
½ strony – 1 250 zł netto
¼ strony – 750 zł netto
 
Prezentacja - 2 000 zł netto

Cennik ważny od 23 czerwca 2014 roku
 
Wszelkie działania w formatach niestandardowych, insertach wycenianie są indywidualnie na życzenie klienta.
Zlecenia reklam należy składać na minimum 14 dni przed datą wydawniczą.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklam niezgodnych z profilem pisma.
 
RABATY:
Powtórzenie w trzech kolejnych wydaniach – 5%
Powtórzenie w czterech kolejnych wydaniach – 10%
Powtórzenie w pięciu i więcej kolejnych wydaniach – 15%
Rabat dla agencji reklamowych – 15%
 
DOPŁATY:
10% za wykonanie projektu reklamy 
 
SPECYFIKACJA NA WYKONANIE REKLAMY:
Reklamy mogą być przygotowane w programach saficznych zarówno na platformie Mac i PC. Gotowe reklamy powinny być zapisane w formacie PDF, EPS z zaznaczonymi wewnątrz plikami bitmapowymi, z tekstem zamienionym na krzywe, w formacie kolorów CMYK i rozdzielczością 300 dpi. Wielkość minimalna tekstu to 7 pkt. Dopuszczalne są pliku w formacie TiFF – color CMYK maks 220%, czarne apple pod tekstem - CMYK 0,0,0,100, czarne linie, kreski, ramki - CMYK 0,0,0,100, rozdzielczość 300 dpi.  W przypadku formatu TiFF pamiętać należy, że tekst traci na czytelności i powinien być odpowiednio większy. Minimalna dopuszczalna wielkość to 9 pkt.

ZAMÓWIENIA:
Magdalena Borkowska-Frąckowiak
borkowska@swietywojciech.pl
tel. 607 887 028