"W końcu zatęsknimy" - kaseta wideo

ks. Waldemar Hanas
Pod takim tytułem otrzymujemy do ręki bardzo konkretną pomoc dydaktyczną i wychowawczą na temat trudnego okresu naszego życia - starości. Często uciekamy nawet od tego określenia, używając zamiennie: wiek dojrzały, złoty wiek naszego życia, schyłek życia. Nie lubimy starości. Zwykle ten czas kojarzy się nam z wszelkiego rodzaju trudnościami, bowiem w tym wieku pojawiają się problemy ze zdrowiem, sprawnością fizyczną, a bywa też i zatracenie sensu, wartości życia.
Home  video  -  Media  Familijne
Poznań  2000


rys1

    Pod takim tytułem otrzymujemy do ręki bardzo konkretną pomoc dydaktyczną i wychowawczą na temat trudnego okresu naszego życia - starości. Często uciekamy nawet od tego określenia, używając zamiennie: wiek dojrzały, złoty wiek naszego życia, schyłek życia. Nie lubimy starości. Zwykle ten czas kojarzy się nam z wszelkiego rodzaju trudnościami, bowiem w tym wieku pojawiają się problemy ze zdrowiem, sprawnością fizyczną, a bywa też i zatracenie sensu, wartości życia.

    Materiał zgromadzony na kasecie nie jest wyreżyserowanym scenariuszem. Jest to film dokumentalny zaczerpnięty z życia całkowicie przeciętnych ludzi, niejednokrotnie przypadkowo napotkanych i zapytanych, co na ten temat myślą. Jednak w zamyśle autorów było pokazanie czasu starości od strony pozytywnej i chyba to się udało.

    Film opowiada o tym, że warto szukać w życiu czegoś więcej, że istnieją pewne relacje międzyludzkie, które winniśmy podtrzymywać. Osoby starsze, nazywane w filmie dziadkami, babciami odgrywają nieocenioną rolę w każdym środowisku, szczególnie rodzinnym jako bogate źródło wiedzy, pomocy czy miłości.

    Dzisiaj, kiedy tak wiele mówi się o niewielkim wkładzie osób starszych w rozwój społeczeństwa, gdy konsumpcjonizm i relatywizm moralny biorą górę, kiedy starszych traktuje się jako osoby niepotrzebne, film ten łamie pewne stereotypy. Rzuca światło na sens ludzkiego życia, podkreślając, iż całe życie jest ciągłą pracą nad sobą po to, by w wieku emerytalnym stać się człowiekiem pełnym radości, bezinteresownym dawcą miłości, człowiekiem pracy i cierpliwości oraz odkrywcą, że życie na ziemi jest ciągłą wędrówką ku wieczności.

    Film - poprzez wielość osób występujących: dzieci, rodzice, starsi - staje się autentycznym zapisem bogatych, ludzkich doświadczeń. Jest inspiracją, która otwiera oczy tym, którzy zatracili, zapomnieli lub nie znaleźli nic więcej, niż "złoty środek" na rozwiązanie problemów zdrowotnych czy ekonomicznych.

    Kaseta wideo jest ciekawą propozycją dla rodziców, którym leży na sercu dobro własnej wielopokoleniowej rodziny, pomaga w spojrzeniu na swoich dziadków, rodziców, osoby starsze przez pryzmat ich godnego uczestnictwa w tworzeniu wartości moralnych, cnót, które doskonale służą w budowaniu własnego życia jako miłości; także w momencie, gdy ten złoty wiek jest rzeczywistością. Może stać się okazją do spotkania w wielopokoleniowym gronie. Wydaje się jednak, że będzie to przede wszystkim doskonały materiał pobudzający uczniów na katechezie do dyskusji na ten temat.