(red.) Jan Charytański SJ, Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja "Katechizmu Kościoła Katolickiego"

(oprac. własne)
(red.) Jan Charytański SJ, Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego
Polska  adaptacja
Katechizmu  Kościoła  Katolickiego
Wydawnictwo  WAM,  Kraków  1999


    Jest to pierwsza polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowana na zlecenie Komisji Episkopatu Polski do Spraw Wychowania Katolickiego. W ten sposób spełniono polecenie Ojca Świętego Jana Pawła II, by Kościoły lokalne sporządziły swoje własne katechizmy, oparte na Katechizmie Kościoła Katolickiego, a równocześnie uwzględniały specyficzne cechy środowiska i kultury danej społeczności. Wydaje się, że tym właśnie wymogom odpowiada Katechizm, który dajemy polskiemu Czytelnikowi.
    Schemat Katechizmu dla dorosłych został oparty na Katechizmie Kościoła Katolickiego, "przystosowanym" przez polskich autorów do rzeczywistości naszego Kościoła. Język jest bardziej zrozumiały i łatwiejszy do przyswojenia przez odbiorcę nie obcującego na co dzień z dokumentami kościelnymi. Katechizm jest pomocą i źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy chcą odświeżyć lub poszerzyć wiedzę w sprawach dotyczących wiary. Wydaje się, że może być przydatny szczególnie tym, którzy przygotowują się do bierzmowania i małżeństwa. Z pewnością będzie pomocny katechetom prowadzącym lekcje religii w gimnazjum lub liceum.
 (oprac. własne)
 
 
    Pozycję w cenie zł 28,- można zamawiać pod adresem:
Wydawnictwo WAM
ul. Kopernika 26,  31-501 Kraków
tel. (0-12) 429 44 16
www.jezuici.krakow.pl/wam