(red.) s. Janina Sabat USJK, "Papież rzuca słowa na wiatr..."

s. Czesława Margarita Sondej OSU
Polacy z wielką dumą mówią o papieżu Janie PawleII, nazywając go swym papieżem. Wyrażają niezwykły entuzjazm przy okazji każdego spotkania z Nim w Rzymie lub w Polsce podczas Jego pielgrzymek. Wielu ludzi stawia sobie pytanie, co pozostaje z nauczania papieskiego w sercach Polaków tak przywiązanych uczuciowo do Ojca Świętego, jaki wpływ wywierają Jego słowa na ich codzienne życie.
Wydawnictwo  Caritas,  Słupsk  2000

RYS1

    Polacy z wielką dumą mówią o papieżu Janie Pawle II, nazywając go "swym papieżem". Wyrażają niezwykły entuzjazm przy okazji każdego spotkania z Nim w Rzymie lub w Polsce podczas Jego pielgrzymek. Wielu ludzi stawia sobie pytanie, co pozostaje z nauczania papieskiego w sercach Polaków tak przywiązanych uczuciowo do Ojca Świętego, jaki wpływ wywierają Jego słowa na ich codzienne życie.

    Recenzowana praca zbiorowa Papież rzuca słowa na wiatr... stanowi próbę odpowiedzi na te zasadnicze pytania. Składa się ona z trzech części.

    Pierwsza z nich obejmuje cenne refleksje na temat modlitwy różańcowej odmawianej w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, a także refleksje dotyczące miłości, małżeństwa i rodziny wyrażane przez autorów książki na podstawie medytacji Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera. W dalszej kolejności Autorzy dokonali wyboru słów z przemówień Ojca Świętego, które poruszyły ich serca oraz wyrazili swe refleksje na temat przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa i roli Ducha Świętego w ich codziennym życiu .Tę część książki zamykają: poezja i listy.

    Część druga, zatytułowana Oczekiwanie zawiera refleksje na temat wpływu pontyfikatu Jana Pawła II na życie Autorów, refleksje nad słowami Ojca Świętego wypowiedzianymi w 20 rocznicę pontyfikatu, poezją Karola Wojtyły, Koła Żywego Różańca wraz z wypowiedziami młodzieży odnoszącymi się do rozumienia przez nich modlitwy różańcowej.

    Ostatnia część, nosząca tytuł Promieniowanie Ojcostwa stanowi wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego za to, że każdym swoim słowem i czynem odsłania przed światem miłujące oblicze Boga Ojca. Treści tego spektaklu wykonanego przez uczniów zostały głęboko przez nich przeżyte, o czym świadczą refleksje zamieszczone przy końcu książki.

    Fotografie bardzo ożywiają treści zawarte w książce i wyrażają radość Autorów z realizacji podjętego wysiłku zmierzającego do głębszej analizy nauki Ojca Świętego.

    Recenzowana książka jest cennym dokumentem udziału określonej grupy młodzieży polskiej w pielgrzymkach Ojca Świętego do Ojczyzny i w przygotowaniu do Wielkiego Jubileuszu. Jest także wymownym przykładem, jak poprzez katechezę i pozytywny kontakt z katechetką może rozwijać się życie duchowe katechizowanych i ich zaangażowanie w życie Kościoła.

    Zamieszczone w pracy wypowiedzi uczniów mogę dostarczyć katechetom i pedagogom wielu ważnych informacji o problemach młodzieży, sposobie myślenia, doświadczeniach, przeżywaniu trudnych i radosnych wydarzeń. Mogą też ułatwić nawiązywanie z uczniami głębszych kontaktów w pracy wychowawczo - katechetycznej.

    Warto może na koniec zauważyć wybór sformułowania dla tytułu książki "Papież rzuca słowa na wiatr". W kontekście bowiem niektórych opinii nauczanie Jana Pawła II wydaje się właśnie "rzucaniem słów na wiatr..." bez odzewu i zrozumienia ze strony słuchaczy. Tymczasem prezentowana książka wykazuje, że są to słowa, które zapadają w serce, skłaniają do refleksji i przemieniają życie.