Polecamy

ks. Waldemar Hanas
Pod takim tytułem otrzymujemy do ręki bardzo konkretną pomoc dydaktyczną i wychowawczą na temat trudnego okresu naszego życia - starości. Często uciekamy nawet od tego określenia, używając zamiennie: wiek dojrzały, złoty wiek naszego życia, schyłek życia. Nie lubimy starości. Zwykle ten czas kojarzy się nam z wszelkiego rodzaju trudnościami, bowiem w tym wieku pojawiają się problemy ze zdrowiem, sprawnością fizyczną, a bywa też i zatracenie sensu, wartości życia.
(oprac. własne)
Jest to podręcznik dla nauczycieli, pedagogów, duszpasterzy i katechetów, dla rodziców i tych wszystkich, którzy angażują się w pracę na rzecz pełnego rozwoju młodego człowieka. Treść obejmuje program wychowawczy, składający się z dziesięciu jednostek tematycznych. Całość powstała w oparciu o akcję i przesłanie lubianego przez dzieci filmu Walta Disneya Król Lew II. Czas Simby.
ks. Jerzy J. Prucnal
W dniach 20-22 października 1999 roku odbyła się w Poznaniu Ogólnopolska Interdyscyplinarna Sesja Naukowa zatytułowana Świat Biblii Romana Brandstaettera, zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod kierownictwem ks. prof. Jana Kantego Pytla.
ks. Jan Kochel
Przykłady wielkich mobilizują do wzniosłych działań, tym bardziej, gdy są nimi nasi rodacy. Bez wątpienia takim wzorem i świadkiem jest, niestety mało znany w naszym kraju, kapłan polskiego pochodzenia urodzony w Angres (Francja) - ks. Józef Wrzesiński (1917-1988). Chociaż całe swoje aktywne życie społecznika, duszpasterza i wychowawcy spędził na obczyźnie, gdzie znano go tylko jako Josepha Wresinskiego, to zawsze przyznawał się do kraju swoich przodków.
s. Czesława Margarita Sondej OSU
Polacy z wielką dumą mówią o papieżu Janie PawleII, nazywając go swym papieżem. Wyrażają niezwykły entuzjazm przy okazji każdego spotkania z Nim w Rzymie lub w Polsce podczas Jego pielgrzymek. Wielu ludzi stawia sobie pytanie, co pozostaje z nauczania papieskiego w sercach Polaków tak przywiązanych uczuciowo do Ojca Świętego, jaki wpływ wywierają Jego słowa na ich codzienne życie.
ks. Maciej Kubiak
Jako student komunikacji społecznej z uwagą śledzę nowości wydawnicze dotyczące mass mediów. Niestety, nie ma ich zbyt wiele na naszym polskim rynku.
ks. Tomasz Słomiński
W świecie, w którym żyjemy, na pytania nie zawsze oczekuje się odpowiedzi, stawia się je często dla hecy. Doskonale znają tę sytuację katecheci, którym młodzi ludzie zadają wyrafinowane pytania tylko po to, by wprowadzić nauczyciela w zakłopotanie i ośmieszyć. Pytanie takie może paść z każdej strony i dotyczyć czegokolwiek, nie tylko spraw intymnych.
(oprac. własne)
Przełom wieków i tysiącleci skłania do głębszej refleksji i sporządzania bilansów. Czynią to przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego. Wypada także, aby wkraczając w nowy wiek, zdać sobie sprawę z rozwoju, jaki w ubiegłym stuleciu dokonał się w zakresie katechezy. Dokonanie takiego całościowego bilansu nie jest zadaniem łatwym, dlatego w niniejszej publikacji autor skupił się na głównych kierunkach katechetycznych minionego XX wieku.