Rekomendacje książek "Lekcje z Youcatem"

Projekt prowadzi: Aleksandra Bałoniak
Seria książek jest efektem projektu edukacyjnego pt. "Youcat na lekcjach religii"

„Niekwestionowaną wartością Lekcji z Youcatem jest ich zgodność z wytycznymi znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (2010), w której – w ramach rozwijania poznania wiary – zakłada się wdrażanie uczniów do odkrywania prawdy o Bogu, Kościele i moralności. Polecam”

                                                                                              prof. dr hab. Anna Zellma

„Adresatami książki są katecheci i duszpasterze, którzy chcą wprowadzać młodych ludzi na niełatwe ścieżki wiary, otwierając przed nimi skarby Kościoła katolickiego. Autorzy przyjęli terminologię współczesnych dokumentów oświatowych, co jest ważne i przydatne w przygotowaniu i prowadzeniu szkolnych lekcji religii. Polecam”

ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak 
                       

„Młodzież preferuje bezpośrednie spotkania na temat wiary i problemów ich nurtujących Opracowanie całego katechizmu w formie scenariuszy lekcji, które są cenną pomocą do takiej realizacji katechezy jest godne polecenia. Warto zauważyć, że Kościół katolicki w Polsce jest pierwszym na świecie, który ma takie scenariusze. Polecam”

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

„Studiowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego „Youcat”, pomaga odkryć młodym, że najgłębsze pragnienia ich serca są bliskie i podejmowane przez nauczanie Kościoła. Wszystkie scenariusze lekcji zamieszczone w tym tomie zostały opracowane kompetentnie, zgodnie z zasadami dydaktyki i metodologii nauczania religii. Podjęcie poszczególnych punktów Katechizmu może stanowić cenne ubogacenie i uzupełnienie programu nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym.”

                                                                                  Ks. prof. dr hab. Jan Szpet

 


Owoce projektu znajdują się w 5 tomach książek "Lekcje z Youcatem". W sprzedaży przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016. Trzy tomy czekają na druk.

Czas szkoły ponadgimnazjalnej to czas dorastania, wielkiej aktywności, poszukiwań i eksperymentowania z nowymi umiejętnościami i zachowaniami. Pojawiają się nowe potrzeby, nowe prawa i obowiązki oraz nowe cele do realizacji. Droga ku dorosłości jest związana z manifestowaniem postaw. Do takiej młodzieży został skierowany Katechizm Kościoła katolickiego Youcat. We wstępie papież Benedykta XVI zachęca: „Studiujcie go w ciszy waszych pokoi, czytajcie go we dwójkę, gdy się zaprzyjaźnicie, stwórzcie grupy i fora, wymieniajcie się przez Internet. Na wszelkie sposoby rozmawiajcie na temat Waszej wiary!”.
Polską odpowiedzią na te słowa są opracowane scenariusze katechez do wszystkich punktów Youcata. To swoisty przewodnik, który powstawał z kompasem w ręku. Młodzież na katechezach weryfikowała pomysły Autorów, zmienialiśmy azymut, gdy potrzeby rozmijały się z planami.
„Żółta” książka stała się fenomenem światowym, młodzież chętnie po nią sięga. Zachęcam do wykorzystywania jej autentyczności. Warto spróbować Lekcji z Youcatem, zobaczycie, że młodzież będzie więcej rozumiała, chętniej Was słuchała i sami będą pytali: czy dziś lekcja będzie z „żółtą” książką? Nie rezygnuj z podręcznika, Youcat ma go uzupełniać. Opracowane scenariusze lekcji pokrywają się z treściami programu nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym. Lekcje z Youcatem wspomagają pracę na tym etapie edukacyjnym. Ten katechizm motywuje, nauczyciel nawiguje, aby uczniowie bezpiecznie wylądowali. Nasze pomysły wyposażają nauczyciela w odpowiednie argumenty, gdy „terroryści” na lekcji próbują zawładnąć pokładem. Zapraszam na kurs „antyterrorystyczny” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, kończy się on zdobyciem tytułu lidera i przewodnika.
 
                        Gorąco polecam, Lekcje z Youcatem, testowałam 3 lata i 10 miesięcy
                                                                                  Aleksandra Bałoniak
Projekt realizowany za zgodą i aprobatą Przewodniczącego Komisji Wychowania KEP, ks. bpa Marka Mendyka. Patronat honorowy objął ks. abp Stanisław Gądecki


Szczegółowy temat projektu: scenariusze lekcji religii do poszczególnych punktów Katechizmu Kościoła katolickiego dla młodych "Youcat"

Cel projektu

  • Tworzenie – na podstawie poszczególnych punktów Katechizmu Kościoła katolickiego dla młodych "Youcat" – tematycznych scenariuszy lekcji religii, adresowanych do młodzieży;
  • promowanie Katechizmu Kościoła katolickiego dla młodych "Youcat";
  • prezentacja nowych, twórczych propozycji prowadzenia lekcji religii oraz spotkań przygotowanych na podstawie poszczególnych punktów Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych "Youcat";
  • motywowanie katechetów do prowadzenia lekcji religii w szkole według scenariuszy lekcji opublikowanych w miesięczniku „Katecheta” oraz pracujacych z książkami "Lekcje z Youcatem";
  • stymulowanie kreatywności katechetów.

Czas realizacji

Projekt jest realizowany od 2011 roku, czas zakończenie 2015 r.

Adresaci projektu

Katecheci uczący w szkołach ponadgimnazjanych oraz uczniowie i szkół, w których będą realizowane lekcje religii, prowadzone na podstawie scenariuszy opublikowanych w miesięczniku „Katecheta”. Duszpasterze przygotowujący w parafiach młodzież do sakramentu bierzmowania w oparciu o "Youcat".

Koordynator projektu

Aleksandra Bałoniak

tel. 601-72-00-62

baloniak@swietywojciech.pl
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Youcat na lekcjach religii
Po 29 miesiącach kreatywnego odczytywania treści katechizmu.
Sprawozdanie sporządzone w lutym 2014r.

 

Pomysł inicjujący projekt edukacyjny Youcat na lekcjach religii zrodził się 2 czerwca 2011 roku podczas promocji polskiej wersji Katechizmu Kościoła katolickiego dla młodych Youcat w siedzibie KEP w Warszawie. Po 2 miesiącach pomysł został przekształcony w projekt. Od samego początku został on bardzo dobrze przyjęty przez Przewodniczącego Komisji Wychowania ks. Bpa Marka Mendyka oraz ks. Abp Stanisława Gądeckiego, którzy objęli nad nim patronaty. Scenariusze do pierwszych punktów z Youcatu zostały opublikowane w „Katechecie” 9/2011 ich Autorami byli stali współpracownicy miesięcznika. Pierwsze scenariusze to: Dlaczego możemy wierzyć? Youcat 1-2; Człowiek otwarty na Boga. Youcat 3-6; Bóg objawia się w historii. Youcat 7-10; Do czego są potrzebne wiara i Pismo Święte? Youcat 11-16; Jakie znaczenie dla chrześcijanina ma Stary Testament – Księga Stwórcy, Przewodnika i Wychowawcy? Youcat 17. W tym też numerze ukazały się dwa artykuły prezentujące Youcat (Dialog Kościoła z młodymi. Youcat – Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych oraz Youcat - wyzwaniem dla katechetów?). Z biegiem czasu, zaczęli zgłaszać się do koordynatora projektu katecheci, którzy chcieli przyłączyć się do pracy nad kreatywnym odczytywaniem katechizmu i tworzeniem nowych scenariuszy. Cały czas zgłaszają się osoby z całej Polski a także z poza granic. Przez 29 miesięcy do projektu przyłączyło się 48 katechetów. Do końca stycznia 2014 roku zostało opracowanych 126 scenariuszy lekcji.
Po co projekt?
Youcat tzw. „żółty” katechizm opiera się na Katechizmie Kościoła katolickiego, który został wydany z inicjatywy Jana Pawła II w 1992 roku i powszechnie nazwany „niebieskim”. Impulsem do rozpoczęcia intensywnego przybliżania młodzieży „żółtego” katechizmu były m. in słowa papieża Benedykta XVI zapisane we wstępie do Youcatu: „Zachęcam Was zatem: Studiujcie Katechizm! Jest to pragnienie mojego serca. Ten katechizm nie będzie Wam schlebiał. Nie będzie dla Was łatwą lekturą. Będzie bowiem wymagał od Was nowego życia. Odsłoni przed Wami orędzie Ewangelii jak „drogocenną perłę” (Mt 13,46), dla której trzeba się wszystkiego pozbyć. Proszę Was zatem: studiujcie Katechizm z zapałem i cierpliwością! Poświęćcie swój czas! Studiujcie go w ciszy waszych pokoi, czytajcie go we dwójkę, gdy się zaprzyjaźnicie, stwórzcie grupy i fora, wymieniajcie się przez Internet. Na wszelkie sposoby rozmawiajcie na temat Waszej wiary!”
[1].
Projekt edukacyjny Youcat na lekcjach religii to polska odpowiedź na słowa Benedykta XVI. Z owocami projektu można zapoznawać się co miesiąc w kolejnych numerach miesięcznika „Katecheta”. Każdy scenariusz składa się z wprowadzenia, czyli części egzystencjalnej, świadectwa Pisma świętego, studium Youcatu i świadectwa, które pokazuje jak zastosować poznane treści w życiu. Chodzi też, o to, aby Ci którzy nie rozumieją języka dużego „niebieskiego” katechizmu zechcieli czytać „żółty”. Istotnym zamierzeniem pozostaje również promocja katechizmu oraz prezentacja nowych i twórczych propozycji prowadzenia zajęć. Projekt to oferta skierowana także samych katechetów, by odważnie realizowali zajęcia szkolne oraz spotkania w parafii według opracowanych scenariuszy. Autorom chodzi o otwarcie umysłów młodych na sprawy wiary. Opracowany materiał może służyć jako uzupełnienie treści przekazywanych podczas lekcji religii są one zgodne z Podstawą Programową i Programem nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w gimnazjach w katechezie szkolnej i parafialnej.
Wykaz osób, które zgłosiły się do projektu

  Osoby świeckie Kapłani Osoby konsekrowane Razem
Kobiety 25   1 26
Mężczyźni 9 13   22
Razem 34 13 1 48
Tabela przedstawia ilość osób, które piszą scenariusze, tylko testują opracowane scenariusze lub piszą i testują
  Osoby piszące scenariusze Osoby testujące napisane scenariusze Osoby piszące i testujące scenariusze
Kobiety 19 2 4
Mężczyźni 15 5 3
Razem 34 7 7
Kilka osób po zgłoszeniu się do projektu zawiesiło swoją działalność z powodu zaangażowania przy redagowaniu nowych podręczników do nauki religii na terenie całego kraju. Osoby, które podjęły się weryfikacji czyli oceny merytorycznej opracowanych scenariuszy nadsyłają do redakcji dwustronicowy kwestionariusz oceny, który pomaga koordynatorowi weryfikować zastosowane metody, polecenia, pytania, puenty, teksty świadectw, pomysły na realizację celów, form organizacyjnych lekcji, sformułowań tematu. W kwestionariuszu katecheci odnotowują także jak uczniowie odbierali lekcję.
Uczestnicy projektu z podziałem na Archidiecezje i Diecezje
Archidiecezja/Diecezja Kobieta Mężczyzna Kapłani Osoba Konsekrowana Razem
Archidiecezja Białostocka 1       1
Diecezja Bielsko-Żywiecka 2 1     3
Archidiecezja Gdańska   1 1   2
Diecezja Gliwicka     1   1
Archidiecezja Katowicka 2       2
Diecezja Legnicka 1       1
Archidiecezja Lubelska   1     1
Diecezja Łowicka 1   1   2
Archidiecezja Łódzka 1       1
Diecezja Płocka     1   1
Archidiecezja Poznańska 3 3 4   10
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska 2 1     3
Diecezja Tarnowska 1       1
Archidiecezja Warszawska 2   2 1 5
Diecezja Warszawsko-Praska 4   2   6
Archidiecezja Warmińska 5   2   7
Diecezja Włocławska     1   1
          48
Szczególne podziękowanie należą się: studentom studiów doktoranckich w zakresie katechetyki oraz teologii dogmatycznej na UKSW w Warszawie, którzy zainspirowani ideą projektu przez opiekuna Koła Naukowego Katechetyków UKSW panią dr Anetę Rayzacher-Majewską we wrześniu 2012 roku całą grupą przystąpili do tworzenia scenariuszy katechez. Drugą grupą doktorantów oraz absolwentów katechetyki kieruje pani prof. dr hab. Anna Zellma, która nieustannie wspiera projekt oraz zachęca swoich studentów do włączania się w jego tworzenie. Katecheci z pozostałych archidiecezji i diecezji w Polsce mogą cały czas zgłaszać się do pracy w ramach projektu, są archidiecezje i diecezje, które nie mają swoich przedstawicieli.
Od projektu edukacyjnego Youcat na lekcjach religii do serii książek Lekcje z Youcatem
Namacalnym owocem realizowanego projektu jest książka pt. Lekcje z Youcatem. Scenariusze o wyznaniu wiary, która ukazała się nakładem Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha w połowie listopada 2013 roku. Jest to pierwszy tom i składa się z 30 scenariuszy omawiających poszczególne wezwania z wyznania wiary, jest kompleksowym omówieniem katechetycznym podstawowej wiedzy o wierze opracowanym w trakcie trwającego Roku Wiary. Niekwestionowaną wartością prezentowanego tomu jest zgodność z wytycznymi znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (2010), w której – w ramach rozwijania poznania wiary – zakłada się wdrożenie uczniów do odkrywania prawdy o Bogu Stwórcy wszechświata i prawodawcy prawa moralnego oraz pogłębienie prawd o Jezusie Chrystusie i Matce Bożej. Książka rekomendowana jest przez Komisje Wychowania Katolickiego KEP. Sprawy organizacyjne związane z wydaniem tej ksiązki okazały się nieprzewidywalne, dlatego musieliśmy na nią dość długo czekać (od momentu zapowiedzenia): najpierw musieliśmy uzyskać zgodę Centrum Youcat w Augsburgu, aby móc się posługiwać marką Youcat, następnie sprawą zajęła się Konferencja Episkopatu Austrii - te fakty wydłużył czas oczekiwania na książkę. Zgodę na wydanie opracowań metodycznych do Katechizmu Kościoła katolickiego Youcat otrzymaliśmy we wrześniu 2013 roku, następnie wewnętrzne procedury zahamowały jej druk do końca października. Szczególnie przychylni i pomocni przy wydaniu książki okazali się Księża Dyrektorzy z Edycji Świętego Pawła: ks. Tomasz Lubaś SSP oraz ks. Daniel Łuka SSP.
Efektem finalnym projektu będzie seria książek zatytułowana Lekcje z Youcatem. Planowane jest opublikowanie 4 tomów. podtytuł każdego tomu będzie odpowiadał zagadnieniom poszczególnych rozdziałów KKK: I tom – Scenariusze o wyznaniu wiary; II tom – Celebracje misterium Kościoła; III tom – Życie w Chrystusie; IV tom – Modlitwa chrześcijanina.
Na uwagę zasługuje, fakt, że nikt na świecie do tej pory nie podjął się metodycznego opracowania treści całego katechizmu Youcat. Jest to pionierska i jedyna tego typu inicjatywa, którą od roku interesują się środowiska katechetyczne z kilku miejsc w Europie. Tym bardziej chciejmy docenić nasz krajowy pomysł i zechcieć się nim zainteresować. (opr. AB)

 

[1] Ze wstępu do Katechizmu Kościoła katolickiego Youcat, s. 9-10.


 
Projekty edukacyjne
Jak udają się lekcje religii z "Youcatem"?
"Lekcje z Youcatem" tom IV
Jan Paweł II
Na półkę „Katechety”
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
20,40 zł