83% rodziców nie ma czasu na zabawę z własnymi dziećmi. Jeśli nawet już wygospodarują na ten cel wolną chwilę, to często okazuje się, że nie wiedzą, jak się bawić.
Katechetyczna posługa Słowa domaga się stosowania różnorodnych środków wspomagających przekaz prawd wiary. O ile każda lekcja winna doprowadzić uczniów do spotkania z Jezusem i odkrycia Jego orędzia, o tyle punkt wyjścia i drogi, którymi...
1 września 2015 roku na mocy rozporządzenia MEN weszły w życie nowe zasady organizacji kształcenia specjalnego. Mają one prowadzić do lepszej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. dzieciom z zespołem Aspergera (ZA). Choć...
Pojęcie trollingu w cyberprzestrzeni dotyczy angażowania się w dyskusje w pewnym określonym stylu. Dla zrozumienia tejże działalności, przydatne będzie odniesienie się do znaczenia tego pojęcia funkcjonującego w wędkarstwie. Trolling w tej...
Pojęcie pochodzi od dwóch angielskich terminów: sex oraz texting, a określa się nim zjawisko przesyłania wiadomości o charakterze erotycznym. Termin pojawił się na początku bieżącego stulecia i odnosił się wpierw do wiadomości tekstowych...
Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych jest niebagatelna. Dzieło misyjne nadal potrzebuje wielu współpracowników, katecheza umożliwia dotarcie do osób, które będą wspomagać misje w różnej formie i na różne sposoby.
Wiara pozwala postępowi naukowemu, by dokonywał się zawsze dla dobra i dla prawdy o człowieku, pozostając wiernym wobec Bożego planu.
Nie od dziś wiadomo, iż katechetyka winna korzystać z osiągnięć nauk humanistycznych, zachowując przy tym swoją teologiczną specyfikę. Związki te są szczególnie wyraźne w obszarze edukacji, a konkretnie – w przygotowaniu katechetyczno...
W najnowszym numerze
  • Z życia wzięte...
  • Inspiracje, pomysły, scenariusze
  • Wiara i nauka
Nowości wydawnicze